Η σήμανση συμμόρφωσης CE ενός προϊόντος απορρέει από οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), οι οποίες έπειτα από την δημιουργία νόμου ενσωματώνονται στην Ελληνική νομοθεσία και έχουν ισχύ στην Ελληνική Επικράτεια. Με την τοποθέτηση της σήμανσης CE στο προϊόν, ο κατασκευαστής του δηλώνει με δική του ευθύνη, ότι πληρούνται οι απαιτήσεις που θέτει η εκάστοτε οδηγία της ΕΕ. Μέσω της σήμανσης αυτής είναι δυνατή η ελεύθερη διακίνηση προϊόντων στην Ευρωπαϊκή αγορά.
  Πρέπει να σημειωθεί ότι δεν είναι απαραίτητο όλα τα προϊόντα να φέρουν σήμανση CE, αλλά μόνο εκείνα για τα οποία έχει εκδοθεί σχετική οδηγία από την ΕΕ. Επίσης, όταν ένα προϊόν φέρει σήμανση CE δεν σημαίνει ότι αυτό έχει κατασκευαστεί στην ΕΕ, αλλά έχει αξιολογηθεί πριν την διάθεση του στην αγορά και ικανοποιεί τις σχετικές απαιτήσεις. 

ΕΠΙΛΕΞΤΕ EΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Τα cookies καθιστούν πιο εύκολο για μας να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας, επιτρέπετε τη χρήση cookies.